DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Historie klubu

Klub chovatelů králíků AlHaDuBí vznikl v roce 1971 z nadšených chovatelů převážně z Moravy, kteří se rozhodli, že založí klub těchto plemen. Prvním názvem klubu byl AlHaKa ( aljaška, havana, kamzičí). Na výstavě, kterou pořádala ZO Újezd u Brna dne 11.9.1971 byl zvolen šestičlenný výbor klubu. Předsedou byl zvolen př.Vykouk-chovatel havan, pokladníkem př.Hetfleiš Zdeněk. První členská schůze se konala až v únoru roku 1972 v Brně. V této době měl již klub asi 20 členů, nejvíce chovatelů chovalo havany (10), dále aljašky (6) a kamzičích byli čtyři chovatelé. Práce klubu ale nesplnila vytyčený cíl, protože činnost klubu nebyla na dobré úrovni. O jedinou akci klubu se postaral př.Oldřich Kliš, který připravil expozici klubu při výstavě ZO Frýdek Místek ve dnech 18.-19.11.1976. Pro stagnaci výboru byl na výroční členské schůzi dne 18.3.1978 v Brně zvolen nový výbor klubu. Předsedou byl zvolen př.Boštík-chovatel aljašek, pokladníkem se stal př.Hetfleiš, poradcem chovu př.Drlík Karel a registrátorem př.Chlup. Zároveň byli zvoleni poradci jednotlivých plemen. Poradcem kamzičích králíků byl zvolen Jaroslav Vinař, aljašek Alois Gilík a havan Štěpán Šinut.

     Vzestupnou tendenci zaznamenal klub ve složení výboru př.Drlík-předseda ( později př.Kotásek), Ladislav Fic-jednatel ( později př.Josef Krejčí), registrátor Jaroslav Malina a poradce chovu přítel Václav Uličný. Od ustanovení nového výboru začal klub uskutečňovat pravidelně každý rok speciální výstavy. Zároveň se zlepšila informovanost členů klubu. Začal se vydávat zpravodaj o činnosti výboru, počtu registrací a kvalitě vystavovaných zvířat na výstavách. Na výročních členských schůzích byla připravena zpráva o kvalitě vystavených zvířat. Mezi dlouhodobě nejlepší chovatele klubu lze zařadit chovatele aljašek: Vladimír Čechal, Alois Gilík a Hadrbolcová Hana. U havanských králíků to jsou chovatelé: František Křížek, Jaroslav Těšínský a Jaroslav Ekrt. Mezi dlouhodobě nejlepší chovatele durynského králíka přátelé: Jaroslav Malina, Václav Nedoma a Jaroslav Vinař. K nejlepším chovatelům bílopesíkatého králíka jistě patří chovatelé: Milan Jindřich, František Nožička, Milan Kotyza a Pavel Promberger.

     V současné době klub sdružuje čtyři plemena králíků, a to aljašek, havan, durynských a bílopesíkatých ve třech barevných rázech. Ke dni 31.12.1997 členská základna čítá 50 členů. Registrace je na výborné úrovni, kterou vykonává př. Jaroslav Malina. V této době klub registruje okolo 900 ks králíků ročně. Plemenná kniha byla založena bývalým poradcem chovu př.Karlem Drlíkem a v té době byla na velice kvalitní úrovni. Bohužel, v současné době byla obnovována již dvakrát, ale ani jednou nesplnila požadovaný cíl. Část neúspěchů lze přičíst na vrub samotných chovatelů, neboť neprojevují dostatečnou snahu o udržení chodu plemenné knihy. Přesto, že byli vybráni plemenní samci, nejsou mnohokrát v rodokmenech vůbec uváděni.

     Od roku 1990, kdy byl zvolen na výroční členské schůzi nový poradce chovu, začaly se pořádat klubové soutěže. Od uvedeného roku se začaly uskutečňovat speciální výstavy mladých králíků v ZO Litovel a klubové speciální výstavy v ZO Holice v Čechách. Byly vybrány výstavy, které se započítávají do soutěže o nejlepšího chovatele jednotlivých plemen klubu. Po sečtení bodů z vybraných výstav jsou na výroční členské schůzi vyhodnoceni tři nejlepší chovatelé v každém plemeni, které klub sdružuje. V současné době jsou speciální výstavy klubu v Týništi nad Orlicí. Klub pořádá výstavy v této ZO již několik let. Klub hodnotí připravenost výstav touto organizací na velice dobré úrovni. Na každé speciální výstavě je prováděna typizace vybraných zvířat. Typizační komise svědomitým výběrem podle typizačních tabulek zapisuje klady a zápory jednotlivých zvířat, neboť jen cílevědomým výběrem lze dosáhnout kvalitních jedinců, o které klub usiluje. Bohužel i zde se najdou chovatelé, kteří poukazují, že typizace je jen psaní písmenek a čísel, a neuznávají význam plemenářské práce klubu.